Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Kis Zsolt
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA Szilártestfizikai és Optikai Kutatóintézet 1121 Budapest Konkoly T. Miklós út 29-33.
Telefonszám: (1) 392 2222/1390
Honlap: http://bird.szfki.kfki.hu/

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Molekulák de Broglie hullámának terjedése
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Kvantumrendszerek fizikája
A téma rövid leírása: A de Broglie által felfedezett hullámmechanika struktúra nélüli elemi
részecskékre, protonok, neutronok, elektronok (ma már tudjuk, hogy
ezeknek is van belső struktúrájuk) érvényes. Ha két vagy több atom
(molekula) alkot egy rendszert, akkor kísérletek tanúsága szerint ezek
tömegközépponti mozgását is leírja a hullámmechanika (pl. fullerén
molekula interferenciája rácson áthaladást követően). Miért nem
viselkednek a kötött atomok de Broglie hullámai egymástól függetlenül
a terjedés során? Mi a feltétele, hogy a kötött rendszer viselkedését
interferencia kísérletekben egy pontszerű részecske de Broglie hulláma
írja le, ahol a pontszerű részecske tömege a résztvevők tömegének
összege. A jelölt feladata frappáns példák kidolgozása a fenti
jelenség demonstrálására.
Szükséges előismeretek: kvantummechanika
Egyetemi konzulens: Prof. Geszti Tamás
Tanszék: Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter