Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Kis Zsolt
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA Szilártestfizikai és Optikai Kutatóintézet 1121 Budapest Konkoly T. Miklós út 29-33.
Telefonszám: (1) 392 2222/1390
Honlap: http://bird.szfki.kfki.hu/

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Lézerspektroszkópia ritkaföldfémekkel adalékolt egykristályokban
A munka jellege: kísérleti
Szakterületi besorolás: Kvantumrendszerek fizikája
A téma rövid leírása: A lézerspektroszkópia alkalmazása idegen atomokkal adalékolt
szilárdtestekben lehetővé teszi az inhomogén vonalkiszélesedés
kiküszöbölését az adalékionok elektronhéjának elektromágneses
gerejesztése során. Ilyen módszerek például a "free induction decay",
foton-visszhang és szaturációs spektroszkópia. A jelölt feladata az
intézetünkben előállított itterbiummal adalékolt lítium-niobát
egykristályokban az itterbium ionok transzverz (T2) koherencia
idejének mérése. A mérés rezonáns nemlineáris optikai és koherens
kontroll kísérletek alapjául szolgál.
Szükséges előismeretek: kvantummechanika, klasszikus elektrodinamika
Egyetemi konzulens: Prof. Geszti Tamás
Tanszék: Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter