Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Gubicza Jen?
Tudományos fokozat: DSc
Intézet: ELTE Fizikai Intézet, Anyagfizikai Tanszék
Telefonszám: 3722876
Honlap: http://gubicza.web.elte.hu

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Nanokristályos titán mikroszerkezetének vizsgálata
A munka jellege: kísérleti és elméleti
Szakterületi besorolás: Anyagtudomány, szilárdtestfizika
A téma rövid leírása: Az utóbbi évtizedekben a nanokristályos anyagok vizsgálata az anyagtudományi kutatások homlokterébe került. Egy anyagot akkor nevezünk nanoszerkezetűnek, ha az azt felépítő kristályszemcsék mérete 100 nm alatt van. A nanoszemcsés szerkezet lehetővé teszi, hogy fémekben ötvöző atomok nélkül érjünk el nagy szilárdságot. Ez különösen fontos például az orvosi implantátumok alapanyagaként szolgáló titán esetén. A titán szövetbarát és jó korrozióállósággal rendelkezik, ugyanakkor klinikai tapasztalatok szerint az ötvözés toxikus hatással járhat. Ezért kidolgoztak olyan eljárásokat, amelyekkel tiszta titánban nanoszerkezetet hoznak létre, így biztosítva annak nagy szilárdságát. Ilyen eljárás például az un. könyöksajtolás, ahol nagymértékű képlékeny alakítás hatására alakul ki a finomszemcsés szerkezet.
A diplomamunka témája könyöksajtolással és körkovácsolással előállított nanokristályos titán mikroszerkezetének vizsgálata. A kutatás célja nano-titán sebészeti implantátumok kifejlesztése csonttörések rögzítésére. A munka során szorosan együttműködünk mérnökökkel és orvosokkal, akik az elkészült implantátumokat a klinikai gyakorlatban is kipróbálják. A kutatás elsősorban kísérleti jellegű, amely magában foglalja a szemcseszerkezet és a rácshibák vizsgálatát transzmissziós elektronmikroszkópiával és röntgen diffrakciós vonalprofil analízissel. További feladat a mikroszerkezet és a mechanikai tulajdonságok kapcsolatának kutatása, illetve a finomszemcsés szerkezet termikus stabilitásának vizsgálata kaloriméteres mérések segítségével. A kísérleti munka mellett szükséges egy olyan röntgen vonalprofil-kiértékelő szoftver megírása is, amely figyelembe veszi a könyöksajtolt titánban kialakuló speciális kristályszemcse orientáció-eloszlást.
Szükséges előismeretek: A röntgendiffrakció elméleti alapjainak ismerete. Előnyt jelent ha a jelentkező rendelkezik programozási ismeretekkel.
Egyetemi konzulens: Gubicza Jenő
Tanszék: Anyagfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter