Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Domokos Péter
Tudományos fokozat: DSc
Intézet: Wigner FK Szilárdtestfizikai és Optikai Intézete
Telefonszám: 392 2222 ext. 1392
Honlap: http://optics.szfki.kfki.hu/Domokos/Domokos

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Kvantumsoktestprobléma ultrahideg atomokkal optikai rezonátorban
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Kvantumrendszerek fizikája
A téma rövid leírása: Ultrahideg atomok Bose-Einstein kondenzátumának és egy optikai rezonátor terének erősen csatolt dinamikáját vizsgáljuk. Modellezzük a kísérletileg megfigyelt térbeli önszerveződés alacsony hőmérsékletű, kvantumos fázisátalakulásra vezető határesetét.
Szükséges előismeretek: kvantummechanika, programozás (C nyelv), angol nyelv
Egyetemi konzulens: Dr. Csordás András
Tanszék: Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter