Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Galsa Attila
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet 1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/C. VII. em.
Telefonszám: 3722700/8710
Honlap: http://geophysics.elte.hu/

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Sokelemes akusztikus szonda mérési eredményeinek kiértékelése semblance módszerrel
A munka jellege: kísérleti és elméleti
Szakterületi besorolás: Egyéb területek
A téma rövid leírása: Az akusztikus szondázási eljárások szerepe a mélyfúrási geofizikában ugrásszerűen megnőtt a megjelent technikai újítások következtében. A több akusztikus forrással és detektorral rendelkező típusok a mélyfúrás környezetének részletesebb és megbízhatóbb feltérképezését teszik lehetővé. A GeoLog Kft. által újonnan beszerzett sokelemes akusztikus szonda segítségével a lyukfal és sekély környezetének fizikai tulajdonságai (longitudinális, transzverzális, valamint a Stonely-felületi hullám terjedési sebessége) robusztus módon meghatározhatóak a sok detektor miatt alkalmazható semblance eljárás felhasználásával. A beérkezési időkből becsült különböző paraméterek (kőzetporozitás, rugalmas paraméterek, szűrőhely-ellenőrzés, béléscső mögötti cementkötés minősége stb.) lényeges kőzetfizikai, illetve technikai információt hordoznak. A szakdolgozó feladata elsősorban az idevágó angol nyelvű szakirodalom feldolgozása után a beszerzett szonda kipróbálása, a kezdeti mérési eredmények feldolgozása, értelmezése lesz.
Szükséges előismeretek: mélyfúrási geofizika, rugalmas hullámok terjedésének fizikája, gyakorlati érzék
Egyetemi konzulens: Galsa Attila
Tanszék:

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter