Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Pós István
Tudományos fokozat: Dr. Univ.
Intézet: Paksi Atomerőmű Reaktorfizikai Osztály
Telefonszám: 0675508130
Honlap: http://npp.hu

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Nukleáris üzemanyag és hűtőközeg hőmérséklet meghatározása VVER-440 reaktor aktív zónájában
A munka jellege: egyéb
Szakterületi besorolás: Egyéb területek
A téma rövid leírása: A nukleáris reaktorfizika gyakorlati alkalmazása során atomreaktorok zónájában lezajló magreakciók modellezése csatolt neutron transzport és diffúziós egyenletek megoldásával történik. Első lépésben neutron transzport számítással, 50-100 neutron energia csoport felhasználásával makroszkópikus hatáskeresztmetszeteket határoznak meg a reaktor aktív zónájának térfogatelemeire. A térfogatelemek határkeresztmetszeteinek ismeretében azután neutron diffúziós modell segítségével határozzák meg a neutron fluxus eloszlást a reaktor aktív zónájában.
A Paksi Atomerőmű Reaktorfizikai osztályán régóta alkalmazott HELIOS/C-PORCA programok továbbfejlesztését tervezzük. A fejlesztések során a C-PORCA diffúziós modellben alkalmazott a nukleáris üzemanyag és a hűtőközeg hőmérsékletét meghatározó modellek pontosítását is szeretnénk megvalósítani. A fenti hőmérsékletek idő és térfüggő differenciálegyenletekkel határozhatóak meg az üzemanyagpálcában lezajló hasadási energia felszabadulás ismeretében. A pontos üzemanyag és moderátor hőmérséklet számításhoz szükség van az üzemanyagpálca geometriai és hőtechnikai paramétereinek megahatározására is.
A diplomamunka feladat a modellfejlesztésben való részvétel, az üzemanyagpálca és a moderátor közötti hő transzport modell elméleti megalkotása és programozása FORTRAN vagy C nyelven. További feladat az üzemanyagpálca és a hűtőközeg hővezetési paramétereinek vizsgálata és alkalmazása a modellben, a rendelkezésre álló szakirodalom felhasználásával. Végül a megvalósult modell helyességének ellenőrzését VVER-440 reaktorokra vonatkozó referenciaszámításokkal történő összehasonlítás segítségével végezzük.
Szükséges előismeretek: neutronfizika, programozás
Egyetemi konzulens:
Tanszék:

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter