Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

A kiíró adatai
Név: Bokor Mónika
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet
Telefonszám: 3922795
Honlap: http://www.szfki.hu

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Az oldószer-összetétel hatásai a fehérje-hidratációra
A munka jellege: kísérleti
Szakterületi besorolás: Biológiai Fizika
A téma rövid leírása: A szolvatáció létfontosságú szerepet játszik a fehérjék szerkezetében, dinamikájában és működésében. Az egyes fehérjék saját, egyedi szolvatált felülettel rendelkeznek. Ez a szolvatált felület döntő tényező a környezettel, azaz a reakciópartnerekkel, más fehérjékkel, makromolekulákkal és membránokkal történő kölcsönhatások miatt. Ezek a kölcsönhatások együttesen határozzák meg azt a szerepet, amelyet az összetett sejten belüli miliőben a fehérje játszik. A fehérje oldószerrel érintkező felületének tulajdonságait tanulmányozhatjuk az oldószerrel érintkező fehérjefelülettel kapcsolatban álló vízfrakciót vizsgálva. A fehérjemolekulákat nem merev vízburok veszi körül, hanem sokkal inkább fluktuáló felhő, melyet a fehérjemolekula többé-kevésbé erős termodinamikai hatása alatt álló vízmolekulák alkotnak. A dinamikus jelleg következménye, hogy az időben átlagoló kísérleti technikákkal különböző válaszokat kapunk látszólag azonos kérdésekre. A kutatásaink fő célja a fehérjefelületnél az érintkező felületi víz szerkezeti és dinamikai tulajdonságainak jellemzése. Széles jelű NMR-spektroszkópiát és DSC módszert alkalmazunk. Felderítjük a fehérjék szerkezetének és oldószerrel érintkező felületének viszonyait, azért, hogy betekintést nyerjünk a fehérjék fő szerkezeti osztályainak szerkezet-funkció kapcsolataiba.
A kazein tejfehérje-család tagjai: a kazein (±S1-, ±S2-, ˛-, ill. ş-kazein) az uralkodó foszfoprotein, ami a tehéntejben és sajtban lévő fehérjék közel 80%-át teszi ki. A kazeinnek viszonylag kevés harmadlagos szerkezete van. A hallgató feladata különböző összetételű vizes oldatokban (biológiailag fontos pufferekben) a ˛-kazein fehérje hidratációjának vizsgálata NMR- és DSC-mérések segítségével.
A kutatási program megvalósításában együttműködünk az Enzimológiai Intézet (MTA Biológiai Kutatóközpont) Eredetileg Rendezetlen Fehérjék Laboratóriumával (csoportvezető: Dr. Tompa Péter).
Szükséges előismeretek: Szilárdtest-fizikai alapképzettség, biofizikai/kémiai érdeklődés. A kísérletes munka iránti elkötelezettség. Használható angol nyelvtudás.
Egyetemi konzulens: Tompa Kálmán címzetes egyetemi tanár
Tanszék:

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter