Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Petrik Péter
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA-Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet (MFA)
Telefonszám: 3922502
Honlap: http://petrik.ellipsometry.hu

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Fehérjeleválasztás optikai vizsgálata folyadékcellában szenzorikai alkalmazásokhoz
A munka jellege: kísérleti és elméleti
Szakterületi besorolás: Anyagtudomány, szilárdtestfizika
A téma rövid leírása: Fehérjerétegekből érzékeny bioszenzor készíthető, ha a fehérjeréteghez szelektíven kötődő molekulák által okozott törésmutatóváltozást nagy érzékenységgel meg tudjuk mérni. Erre alkalmas a hullámvezető fénymódus spektroszkópia, amely 10-6 nagyságrendű törésmutatóváltozást is képes detektálni. A szakdolgozati téma célja a fehérjerétegek készítésének leválasztás közben végzett ellipszometriai méréssel segített optimalizálása, a rétegépülés mechanizmusának megértése. Az ellipszometria a fény reflexiója során bekövetkező polarizációváltozását méri. Érzékenysége alkalmassá teszi nanométernél vékonyabb rétegek nagypontosságú mérésére. A témáról és az MFA Ellipszometria Laboratóriumáról további információ található a labor honlapján (http://www.ellipsometry.hu, http://petrik@ellipsometry.hu)
Szükséges előismeretek: Analitikus gondolkodásra és önálló problémamegoldásra való készség, angol nyelv. Programnyelvek ismerete előny (MATLAB, C, Pascal)
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Anyagfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter