Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Lévai Péter
Tudományos fokozat: DSc
Intézet: MTA KFKI RMKI 1121 Budapest, Konkoly-Thege M. u 29-33
Telefonszám: 30/3644625
Honlap: http://www.rmki.kfki.hu/~plevai

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Nagy impulzusú barionok keletkezésének elméleti vizsgálata CERN LHC energián
A munka jellege: kísérleti és elméleti
Szakterületi besorolás: Részecskefizika
A téma rövid leírása: A CERN LHC gyorsító ALICE kísérletében proton-proton és nehézion ütközésekben vizsgáljuk az anyag új, nagy energiasűrűségű állapotait. A nagy impulzusú protonok, antiprotonok és más barionok keletkezésének pontos leírása még nyitott kérdés. Ezen részecskék mérhető impulzus eloszlása fontos információt hordoz az ütközések korai állapotáról, az ott kialakult forró kvarkanyag tulajdonságairól. A diplomamunkában termikus, perturbatív QCD-n és kvark-koaleszcencián alapuló elméleti modellekben megvizsgáljuk a protonok és antiprotonok keletkezését, a nagy impulzusú tartományban mérhető hozamokat. Az LHC kísérletek várható energiatartományában kapott eredményeket kiértékeljük az ALICE detektor tulajdonságainak figyelembe vételével.
Szükséges előismeretek: Részecskefizika, magfizika, programozás
Egyetemi konzulens: Papp Gábor
Tanszék: Elméleti Fizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter