Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Lévai Péter
Tudományos fokozat: DSc
Intézet: MTA KFKI RMKI 1121 Budapest, Konkoly-Thege M. u 29-33
Telefonszám: 30/3644625
Honlap: http://www.rmki.kfki.hu/~plevai

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Részecske-párok keletkezése rövid idejű, nagy intenzitású terekben
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Részecskefizika
A téma rövid leírása: A nagy energiás proton-proton és nehézion ütközésekben megjelenő másodlagos részecskék forrásának megállapítása nagyon érdekes és fontos feladat. Több lehetséges csatorna mellett felmerül a QED-ből jól ismert Schwinger mechanizmus szerepe is, ami nagy intenzitású gluon-tér kialakulása esetén lépne fel, mint forrásmechanizmus. A Yang-Mills terekben elég erős az Ábeli-dominancia, azaz a QED-alapú vizsgálatok eredményei is értékesek. A diplomamunkában azt kívánjuk vizsgálni, hogy véges kiterjedésű, rövid ideig fellépő erős elektromágneses terek esetén mi lesz a másodlagos részecskék eloszlása. Az intenzív numerikus számolások elvégzéséhez várhatóan tanulmányoznunk kell, hogy milyen numerikus módszerekkel és milyen számítógépes architektúrán optimális ezeket az elméleti számolásokat végezni.
Szükséges előismeretek: Részecskefizika, programozás
Egyetemi konzulens: Papp Gábor
Tanszék: Elméleti Fizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter