Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

A kiíró adatai
Név: Racz Zoltan
Tudományos fokozat: DSc
Intézet: MTA - Elmeleti Fizika Tanszeki Kutatocsoport Pazmany setany 1/a 1117 Budapest
Telefonszám: 372-2516
Honlap: http://cgl.elte.hu/~racz/

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Kontrollált mintázatok reakció-diffúziós rendszerekben
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Statisztikus fizika, komplex rendszerek
A téma rövid leírása: A statisztikus fizika egyik alapproblémája a nemegyensúlyi
mintázatok jellemzése és kialakulásuk megértése. A feladat mind tudományos (fizikai-, kémiai- és biológiai mintázatképződés),
mind pedig technológiai szempontból (mikroszkópikus térbeli
struktúrák előállítása) jelentős, s a cél a kialakuló mintázatok kontrollja. Az utóbbi években a gélekben végbemenő reakció-diffúziós és csapadékképződési folyamatokban kontrolljában lényeges előrehaladás történt a reakciózónák kontrollján keresztül. A feladat továbbra is a reakciózónák részletes leírása és megértése különböző fizikai szituációkban.
Szükséges előismeretek: A téma műveléséhez a fizika alapkurzusaiban tanultakon túl kísérleti eredmények logikus analízisére, valamint a parciális differenciál-egyenletek és a számítógépek szeretetére van szükség.
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Elméleti Fizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter