Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

A kiíró adatai
Név: Kiss Tamás
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós u. 29-33.
Telefonszám: +36 20 546 7729
Honlap: http://optics.szfki.kfki.hu/~tkiss/

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Qubitek kaotikus dinamikája
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Kvantumrendszerek fizikája
A téma rövid leírása: A qubit a kvantuminformatika alapegysége, a klasszikus bit kvantummechanikai általánosítása. Egy egyszerű kvantumoptikai transzformáció qubiteken, ha mérés eredményétől is függővé tesszük, nemlineáris dinamikát eredményezhet. Ez a helyzet alapvetően különbözik a szokásos kvantumkáosztól, amelyben az unitér időfejlődés mindig lineáris dinamikához vezet.

Iteratív ismétlések során esetünkben a dinamika kaotikussá válhat. Ez az új megközelítés már egy qubites rendszer esetén is nagyon gazdag viselkedéshez vezet, amelynek feltérképezése az egyik fő feladat, analitikus és numerikus eszközök alkalmazásával. Több qubit hasonló transzformációja a kvantumállapot ún. tisztulásához vezethet, ami fontos a kvantuminformatikai alkalmazások szempontjából.

A feladat analitikus és numerikus eszközök használatával megérteni az egy paraméteres komplex leképezés viselkedését 1 qubit esetére, az eredményeket általánosítani 2 qubitre, a dinamikai instabilitás hatását figyelembe véve a kvantuminformatikai alkalmazásokra.
Szükséges előismeretek: kvantummechanika, numerikus modellezés
Egyetemi konzulens: Vattay Gábor
Tanszék: Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter