Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Kis Zsolt
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA Szilártestfizikai és Optikai Kutatóintézet 1121 Budapest Konkoly T. Miklós út 29-33.
Telefonszám: (1) 392 2222/1390
Honlap: http://bird.szfki.kfki.hu/

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Robusztus kvantumkontroll atomokban és molekulákban
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Kvantumrendszerek fizikája
A téma rövid leírása: Atomok és molekulák kvantumállapotának fény-által kiváltott koherens
kontrolljával a mai kísérleti és elméleti fizika számos területe foglalkozik,
például ebbe a témakörbe tartoznak az atomórák, a lézerspektroszkópia, hideg
atomok koherens manipulálása fénnyel, a koherens optikai memóriák, stb.. A
témakörön belül egy fontos irány az ún. robusztus kontroll-módszerek,
melyekban a kölcsönhatási konfigurációt olymódon választják meg, hogy a
folyamat kimenetele gyengén függ egy vagy több nehezen kézben tartható
kísérleti paramétertől. A diplomamunka célje ilyan módszerek kidolgozása
illetve továbbfejlesztése néhány aktuális probléma esetében, mint például
közel degenerált atomi nívók szelektív gerjesztése, hullámcsomag keltése
soknívós rendszerekben.
Szükséges előismeretek: klasszikus elektrodinamika, kvantummechanika
Egyetemi konzulens: Prof. Geszti Tamás
Tanszék: Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter