Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Ódor Géza
Tudományos fokozat: DSc
Intézet: MTA-MFA Budapest, Konkoly Thege M.u 29-33
Telefonszám: 392 2222/3660
Honlap: http://www.mfa.kfki.hu/~odor

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Masszívan parallel GPU szimulációs algoritmusok fejlesztése statisztikus fizikai modellekre
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Statisztikus fizika, komplex rendszerek
A téma rövid leírása: Egy DAAD/MÖB projekt (2010-2011) keretében hatékony, masszívan párhuzamos algoritmusok fejlesztéséhez, keresünk olyan diplomázót, aki nemegyensúlyi rendszerek kutatásában vehetne részt német együttműködésben.
Anizotróp rácsgázokat, felület és mitázat növekedést (PRE 81, 031112 (2010, arXiv:0912.1755), illetve hálózati betegség terjedési modelleket vizsgálunk, különös tekintettel a rendezetlenség hatásárának feltárására.
Szükséges előismeretek: Angol nyelvtudás, programozói gyakorlat (C, linux, MPI előnyben), önálló tanulásra, kutatásra való hajlam, statisztikus fizikai alapismeretek.
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter