Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Groma István
Tudományos fokozat: DSc
Intézet: ELTE Fizikai Intézet, 1117 Budapest Pázmány P. sétány 1/A
Telefonszám: 372-2802
Honlap: http://metal.elte.hu

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Nanoméretű minták deformációs tulajdonságainak vizsgálata
A munka jellege: kísérleti
Szakterületi besorolás: Anyagtudomány, szilárdtestfizika
A téma rövid leírása: Nanoméretű objektumok esetében a deformációs tulajdonságok lényegesen eltérnek a tömbi anyagokétól. A diplomamunka célja un. "nanopillar"-ok FIB-bel történő "kifaragása" naj a pillarok nanoindentorral történő deformációja és a kapott feszültség-deformációs görbék statisztikus tulajdonságainak analízise.
Szükséges előismeretek:
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Anyagfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter