Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Csanád Máté
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: ELTE TTK Fizika Intézet Atomfizikai Tanszék Pázmány Péter sétány 1/A Budapest 1117
Telefonszám: +3614116500/6038
Honlap: http://csanad.web.elte.hu

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: A királis szimmetria helyreállása forró kvarkanyagban
A munka jellege: kísérleti
Szakterületi besorolás: Részecskefizika
A téma rövid leírása: Ismert, hogy a térelméletek szimmetriáinak sérülése felelős a részecskék tömegéért. Feltételezések szerint a szimmetriák nagyon magas hőmérsékletű közegben helyreállhatnak, azonban ezt kísérletileg még nem sikerült kimutatni. Ha a királis szimmetria valóban helyreáll extrém körülmények között, akkor ez
az eta' bozonok tömegének lecsökkenését és a keletkezési hatáskersztmetszetének jelentős növekedését vonja maga után. Az így nagy mennyiségben keletkező eta' bozonok kis transzverz impulzusú pionokká bomlanak, megváltoztatva ezzel a pionpárok korrelációjának erősségét. A korreláció mérésével tehát a királis szimmetria helyreállását vizsgálhatjuk indirekt módon.
A szakdolgozat célja eta' bomlásából származó pionok kiszűrésére vonatkozó módszer vizsgálata és kísérleti adatokra való alkalmazása.
Szükséges előismeretek: Relativitáselmélet, csoportelmélet
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Atomfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter