Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

A kiíró adatai
Név: Dosztányi Zsuzsanna
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA Enzimológiai Intézet
Telefonszám: 36-1-2793158
Honlap: http://www.enzim.hu/~zsuzsa

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Mennyire véletlenszerű a rendezett és rendezetlen fehérjék szekvenciája.
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Biológiai Fizika
A téma rövid leírása: Míg a fehérjék egy csoportja globuláris, jól-definiált szerkezetet vesz fel, a fehérjék egy másik csoportja nem rendelkezik időben állandó térszerkezettel még fiziológiás körülmények között sem, eredendően rendezetlen. A fehérjék speciális szerkezeti tulajdonságait az aminosav sorrend határozza meg, amit viszont a genom kódol. Míg a globuláris fehérjék tulajdonságait már viszonylag jól feltérképezték, a rendezetlen fehérjék fontosságát csak az utóbbi időben kezdték felismerni, a különböző genom projektek révén. Ennek nyomán vált világossá, hogy a rendezetlen fehérjék is nagyon fontos biológiai funkciók ellátására képesek, és elsősorban jelátviteli és szabályozó folyamatokban vesznek részt.

Ahhoz, hogy a rendezett és rendezetlen fehérjék evolúcióját megérthessük, alapvető fontosságú annak meghatározása, hogy a különböző fehérjék szekvenciája mennyiben tér el a véletlen szekvenciáktól. A diplomamunka célja ennek vizsgálata lenne különböző genomok és proteomok szekvenciájának elemzése révén. A vizsgálatokhoz különböző statisztikai elemzéseket, egyszerűsített modellek alapján számolt energia függvényeket és különböző szerkezet predikciós eljárásokat használnánk. A diplomamunkás feladata lenne az elemzésekhez szükséges egyszerű programok megírása C vagy Perl programozási nyelveken és ezek kiértékelése.
Szükséges előismeretek:
Egyetemi konzulens: Derényi Imre
Tanszék: Biológiai Fizika Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter