Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Biró László Péter
Tudományos fokozat: DSc
Intézet: MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutató Intézet
Telefonszám: 3922681
Honlap: http://www.nanotechnology.hu/

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Biológiai eredetű nanoarchitektúrák mineralizációja
A munka jellege: kísérleti
Szakterületi besorolás: Biológiai Fizika
A téma rövid leírása: A biológiai rendszerekben számos olyan szerves anyagból felépülő 3D nanoarchitektúra található, amelyek potenciális gyakorlati alkalmazások szempontjából is jelentőséggel bírhat. Hasonló 3D nanoarchitektúrák mesterséges úton történő előállítása nagymértékben technológia és munkaigényes folyamat. Ezért célszerű megvizsgálni annak a lehetőségét, hogy a szerves anyagból felépülő nanoarchitekturákat a szerkezet minél jobb megőrzése mellett szervetlen anyagból felépülő nanoarchitektúrákká alakítsuk. A javasolt munka keretében a lepkék döntő hányadban kitinből felépülő szárnyát és pikkelyeit próbáljuk ZnO nanoarchitektúrává alakítani.
Szükséges előismeretek: Szervetlen kémia, laboratóriumi jártasság, optikai mikroszkóp kezelése
Egyetemi konzulens: Prof. Kürti Jenő
Tanszék: Biológiai Fizika Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter