Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

A kiíró adatai
Név: Nagy Dénes Lajos
Tudományos fokozat: DSc
Intézet: MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet, 1525 Budapest, p.f. 49, valamint ELTE TTK Fizikai Intézet, Atomfizikai Tanszék.
Telefonszám: 06 20 981 0451
Honlap: http://www.kfki.hu/~nagyd

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Doménszerkezet kialakulásának és átalakulásainak modellezése antiferromágnesesen csatolt rétegszerkezetekben
A munka jellege: kísérleti és elméleti
Szakterületi besorolás: Anyagtudomány, szilárdtestfizika
A téma rövid leírása: A mágneses vékonyrétegek, különösen az antiferromágneses csatolású rétegszerkezetek jelentősége az elmúlt években rohamosan növekedett mind a szilárdtestfizikai alapkutatás (a mágneses csatolás és a mágneses ellenállás eredete), mind az alkalmazások (mágneses szenzorok, magnetorezisztív olvasófejek) szempontjából. Mindezekben fontos szerepet játszik a doménszerkezet, amely többek között lényegesen befolyásolhatja a magnetorezisztív eszközök ellenállászaját is.
Az antiferromágneses rétegszerkezetek (pl. Fe/Cr, Co/Cu, Fe/FeSi) doménjeinek viselkedése alapvetően különbözik a tömbi és vékonyréteg ferromágnesekben megszokott domének viselkedésétől. Az ilyen domének nagysága, alakja (pontosabban a mágnesezettség önkorrelációs függvénye) nagymértékben függ a minta mágneses előtörténetétől: jól megválasztott mágnesezési programmal a domének méreteloszlásában fázisátalakulások is indukálhatók, amelyeknek részletei még tisztázásra várnak.
A kidolgozandó feladat arra irányul, hogy a jelölt különféle antiferromágnesesen csatolt rétegszerkezetek doménszerkezetét a mágneses előtörténet függvényében értelmezze. A jelölt a téma kidolgozása során esetleg részt vesz szinkrotronnál és/vagy reaktornál folyó reflektometriai mérésekben is, a feladat azonban elsősorban nem új kísérletek végzésére, hanem korábbi kísérletek eredményeinek értelmezésére irányul. A cél, hogy a doménszerkezet dinamikáját szimuláló Monte-Carlo program fejlesztésével majd e program alkalmazásával megértsük a domének keletkezésének, spontán és irreverzibilis méretnövekedésének valamint az. ú.n. spin-flop átalakulás során tapasztalt robbanásszerű méretnövekedésének részleteit.
A jelöltnek alapszinten meg kell ismerkednie az alkalmazott kísérleti technikák (szinkrotron-Mössbauer-reflektometria, polarizált neutronreflektometria) lényegével. Alkalmaznia, majd lényegesen fejlesztenie kell a doménszerkezet leírására korábban megírt Monte-Carlo és mikromágneses szimulációs programokat.
A meghirdetett téma különféle nemzetközi együttműködések része. Sikeres diplomázás esetén a munka PhD-képzés keretében is tovább folytatható.
Szükséges előismeretek: Alapismeretek a kvantummechanikában, elektrodinamikában és a szilárdtestfizikában. Megbízható számítástechnikai ismeretek, e területen készség az önálló munkára. Legalább középfokú angol nyelvtudás.
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Atomfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter