Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Szegő Károly
Tudományos fokozat: DSc
Intézet: KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet ELTE TTK Csill. Tsz.
Telefonszám: 30-952-19-01
Honlap: http://www.rmki.kfki.hu

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: A Cassini űrmisszió plpaza spektométerénak mérései a Szaturnusz magnetoszférájában
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Asztrofizika, kozmológia
A téma rövid leírása: A Cassini űrmisszió 2004 óta kutatja a Szaturnusz környékén többek között a magnetoszféra tulajdonságait.
A Szaturnusz mágneses terét a gyors
forgás miatt kifelé mozgó plazma deformálja, ún. mágneses diszk alakul ki.
Ennek környékén sajátos plazmaréteg alakul ki. A feladat e plazmaréteg vizsgálata
a Szaturnusztól nagy távolságokon.
Szükséges előismeretek: fizika alapszak
Egyetemi konzulens: Petrovay Kristóf
Tanszék: Csillagászati Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter