Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Lévai Péter
Tudományos fokozat: DSc
Intézet: MTA KFKI RMKI 1121 Budapest, Konkoly-Thege M. u 29-33
Telefonszám: 30/3644625
Honlap: http://www.rmki.kfki.hu/~plevai

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Erősen kölcsönható kvarkanyag állapotegyenlete
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Mag- és nehézionfizika
A téma rövid leírása: A nagyenergiás nehézion ütközésekben kialakuló forró anyag, a kvark-gluon plazma alapvetően kvarkokból, antikvarkokból és gluonokból áll. Megvizsgáljuk, hogy a QGP hadronanyaggá való visszaalakulása során a fázishatár közelében miként írhatjuk le a kvakok és antikvarkok által dominált erősen kölcsönható anyagot, mi lesz az állapotegyenlete.
Szükséges előismeretek: Kvantummechanika, statisztikus fizika, termodinamika, magfizika, részecskefizika alapismeretek
Egyetemi konzulens: Papp Gábor
Tanszék: Elméleti Fizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter