Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Faigel Gyula
Tudományos fokozat: DSc
Intézet: MTA SZFKI Budapest, XII. Konkoly Thege Miklós u. 29-33.
Telefonszám: 392 2222 /3371
Honlap: http://www.szfki.hu

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Mikroobjektumok holografikus leképzése fénnyel
A munka jellege: kísérleti
Szakterületi besorolás: Anyagtudomány, szilárdtestfizika
A téma rövid leírása: A hagyományos fénymikroszkópokat széles körben alkalmazzák biológiai objektumok vizsgálatára. Ezekkel a minták egy 2D vetületét kapjuk meg. A holografikus leképzés elvben lehetőséget nyújt a tárgyak 3D leképzésére. Azonban kis tárgyak esetén komoly gyakorlati problémák lépnek fel. Ezek részbeni megoldására adhat lehetőséget a tárgyhoz közeli pontszerű fényforrás alkalmazása. Ilyen forrást pl. speciális atomerő mikroszkóp segítségével valósíthatunk meg. Intézetünkben egy ilyen mikroszkóp segítségével és továbbfejlesztésével kívánunk felépíteni egy mikroobjektumok holografikus leképzésére alkalmas mérési összeállítást. Ennek keretében a diplomamunkás feladata a következő:
Atomerő mikroszkóp működésének és működtetésének elsajátítása, normál és fénnyel való közelitér módokban. CCD kamera beillesztése az atomerő mikroszkópba. Holografikus kép fényviszonyainak (jel/zaj viszony) mérése standard minták esetén, majd valódi mintákon.
A forrás helye szerinti holografikus képsorozat felvétele és kiértékelés kifejlesztése 3D szerkezet rekonstruálására.
Ezen Bsc munka jól kiterjeszthető Msc diplomamunkára illetve PhD dolgozat készítésére is.
Szükséges előismeretek: Kísérleti beállítottság, a szilárdtestfizika alapjainak ismerete, számítástechnikai alapok ismerete.
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Anyagfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter