Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

A kiíró adatai
Név: Nagy Dénes Lajos
Tudományos fokozat: DSc
Intézet: MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet, 1525 Budapest, p.f. 49, valamint ELTE TTK Fizikai Intézet, Atomfizikai Tanszék.
Telefonszám: 06 20 981 0451
Honlap: http://www.kfki.hu/~nagyd

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Nukleáris magnetometria vékonyrétegekben polarizált Mössbauer-forrással
A munka jellege: kísérleti
Szakterületi besorolás: Anyagtudomány, szilárdtestfizika
A téma rövid leírása: A mágneses vékonyrétegek, különösen az antiferromágneses rétegszerkezetek az utóbbi években a szilárdtestfizikai alapkutatás homlokterében állnak (elsősorban a mágneses csatolás és a mágneses ellenállás eredete tekintetében), ugyanakkor számos alkalmazás (mágneses szenzorok, magnetorezisztív diszk-olvasófejek) ma már mindenapjaink részét képezik. Egy mágneses mérés csupán a multirétegre vonatkozó eredő mágnesezettséget szolgáltatja, ugyanakkor a rétegek közötti csatolás jellege, így közvetve a kapcsolási tulajdonságok ismerete szempontjából fontos, hogy az egyes rétegek mágnesezettségének irányát (hatásvonalát és előjelét) pontosan ismerjük. Ezért a rétegspecifikus mérések jelentősége nagy. Ennek szinte unikális megvalósítása vasat tartalmazó vékonyrétegeknél az 57Fe-izotópmarker-technikával kombinált "nukleáris magnetometria", azaz a rétegben a mágneses hiperfinom tér irányának meghatározása. A KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet (RMKI) Nukleáris Szilárdtestfizikai Osztályán a közelmúltban a konverziós elektron Mössbauer-spektroszkópiát mágnesesen felhasadt polarizált forrással alkalmazva kifejlesztettük vékonyrétegek nukleáris magnetometriájának kísérleti eszközeit.
Szintén intézetünkben van Magyarország első és eddig egyetlen molekulanyaláb-epitaxia (MBE) berendezése. Ez a berendezés teszi lehetővé azt az extrém nagy tisztaságú és atomi pontosságú, esetenként izotópmarker technikával kombinált vékonyréteg-növesztést, ami a fent említett rétegszerkezetek előállításához szükséges. Az MBE-vel történő vékonyréteg-növesztés kihívást jelent. A berendezés beépített diagnosztikai eszközeinek (kvarc vastagságmérők, tömegspektrométer, RHEED) adatai alapján kell megválasztani a növesztés paramétereit (a Knudsen-cellák és az elektronágyúk paramétereit, a hordozó hőmérsékletét, stb.). Az elkészült minták további minősítése intézetünk laboratóriumaiban, vagy együttműködés keretében történik.
A sikeres jelölt feladata az MBE-berendezésen különféle antiferromágnesesen csatolt rétegszerkezetek növesztése és ezeken a nukleáris magnetometria módszerével az 57Fe réteg specifikus mágnesezettséggörbéjének meghatározása.
Szükséges előismeretek: A munka kísérleti jellegű, ezért különös gondosságot és rendszerességet igényel. A legalább középfokú angol nyelvtudás mind a kiterjedt irodalom követése, mind a csoport nemzetközi együttműködéseiben való részvétel tekintetében az eredményes munka alapfel
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Atomfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter