Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Donkó Zoltán
Tudományos fokozat: DSc
Intézet: MTA Wigner FK. Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet
Telefonszám: 392-2222 x 1309
Honlap: http://plasma.szfki.kfki.hu/~zoli

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Elektronok kinetikája a Franck-Hertz kisérletben
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Plazmafizika
A téma rövid leírása: Plazmákban az elektronok mozgásának leírására a hidrodinamikai közelítés csak korlátozottan alkalmazható, korrekt leírást a kinetikus elmélettől várhatunk. Ehhez két megközelítés áll rendelkezésünkre: a Boltzmann egyenlet megoldása, illetve a részecskeszimulációs eljárások. A tervezett munka keretében az utóbbit valósítjuk meg, a Monte Carlo eljárásra alapozva. A cél egy szimulációs program fejlesztése, amely ennek a módszernek a segítségével követi az elektronok mozgását egy Franck-Hertz kísérletnek megfelelő elrendezésben.
Szükséges előismeretek: Programozási alapismeretek
Egyetemi konzulens: Varga Dezső
Tanszék: Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter