Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Menyhárd Miklós
Tudományos fokozat: DSc
Intézet: MTA Műszaki Fizikai és Anyagudományi Kutatóintézet
Telefonszám: 306001063
Honlap: http://www.mfa.kfki.hu,www.mfa.kfki.hu/~menyhard

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Határfelületek kisérleti vizsgálata
A munka jellege: kísérleti és elméleti
Szakterületi besorolás: Anyagtudomány, szilárdtestfizika
A téma rövid leírása: A vékonyréteg rendszerek különleges tulajdonságokat mutatnak részben azért, mert a felületi, határfelületi atomok száma nem elhanyagolható a tömbi atomok számához képest. A felületen és határfelületen kialakuló atomi elrendezés lényegesen különbözhet a tömbi atomi elrendezéstől, attól függően, hogy a rendszert milyen hatások érték. Aktuális koncentrációk meghatározására felületérzékeny módszerek használhatók. AZ MTA MFA-ban AES és XPS módszereket ion bombázásos hámozással kombinálva alkalmazunk határfelületi anyagi összetétel meghatározására. A jelölt az MFA-ban létrehozott vékonyréteg szerkezetet fogja vizsgálni, amiben félvezető alkalmazás szempontjából fontos önszerveződő réteg kialakulás történik. A kísérleti vizsgálatok kiértékeléséhez MC szimulációkat fog használni, illetve modelleket fog építeni a mérési eredmények kiértékeléséhez.
Szükséges előismeretek: Számítógépes ismeretek, dielektromos elmélet ismerete, termodinamikai ismertek
Egyetemi konzulens: Tichy Géza
Tanszék: Anyagfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter