Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Nagy Máté
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: ELTE Természettudományi Kar Fizikai Intézet Biológiai Fizika Tanszék
Telefonszám: +36309052792
Honlap: http://angel.elte.hu/~nagymate/

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Kutyák csoportos mozgásának vizsgálata nagy felbontású GPS pályaadatok elemzésével
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Biológiai Fizika
A téma rövid leírása: A csoportos mozgás - és általánosabban a csoportos viselkedés, - kvantitatív vizsgálatának lehetőségét teremti meg nagy felbontású GPS pályaadatok rögzítése. Az ELTE Biológiai
Fizika Tanszékén az Etológiai Tanszékkel együttműködésben végeztünk kísérleteket, melynek során kis létszámú kutyacsoport (5-10 egyed) és gazdájuk szabad területen történő
mozgását mértük nagy idő- és térbeli felbontású mérőeszköz segítségével. A szakdolgozati munka során ezen adatok elemzésébe kapcsolódna be a jelentkező. A mért pályaadatok analíziséhez újszerű, de a szokásos statisztikus fizikai eszköztár által inspirált módszer kidolgozása szükséges.
Szükséges előismeretek:
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Biológiai Fizika Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter