Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Fuxreiter Mónika
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA Enzimológiai Intézet
Telefonszám: 279-3138
Honlap: http://www.enzim.hu/~monika

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Fehérje-evolúció vizsgálata rendezetlenségi mintázatok alapján
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Biológiai Fizika
A téma rövid leírása: Fehérjék funkcionális fejlődését vezérlő szerkezeti tényezők feltárása, különös tekintettel a dinamikus faktorok szerepére. Ezeket az egységes szerkezettel nem rendelkező, ún. rendezetlen fehérjék fiziko-kémiai jellemzéséből vezetjük le. Nagy szekvenciális változásokkal járó fehérjefejlődés vizsgálata.
Szükséges előismeretek: kémia, biológia, kondenzált anyagok fizikája
Egyetemi konzulens: Horváth Gábor
Tanszék: Biológiai Fizika Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter