Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Lenkey László
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: Földrajz és Földtudományi Intézet, Geofizikai és Űrtudományi Tanszék, Pázmány P. s. 1/c.
Telefonszám: 1766 mellék
Honlap: http://geophysics.elte.hu

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Eltemetett falak mélységének becslése mágneses mérések és modellezés alapján
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Egyéb területek
A téma rövid leírása: A Geofizikai Tanszék hallgatói évek óta végeznek mágneses méréseket a római korú Porolissumon (Szilágy megye, Románia). A rómaiak a város közelében található vulkáni kőzetből építkeztek. A vulkáni kőzet mágneses szuszceptibilitása (10-2 SI) a környezethez képest nagy, ezért az eltemetett falak mágneses mérésekkel jól kimutathatók.
A dolgozat célja az, hogy a hallgató adott mágneses szuszceptibilitást és külső mágneses teret feltételezve kiszámítsa egy végtelen horizontális hasáb indukált mágneses terét (ill. mágneses fluxussűrűségét) úgy, hogy a hasáb geometriai paramétereit változtatja. Ezek a paraméterek a következők: hasáb magassága, szélessége és mélysége. A modellezés eredményeit össze lehet vetni a terepi mérések eredményeivel, és ebből az eltemetett falak mélysége becsülhető. A modellezéshez szabad szoftverek használhatók. A dolgozat első része a magnetosztatika jelenségeinek, törvényeinek összefoglalása.
Szükséges előismeretek: elektromágnesség, matematikai kalkulus
Egyetemi konzulens: Lenkey László, Geofizikai Tanszék, Petrovszki Judit, Geofizikai Tanszék Bagoly Zsolt, Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék
Tanszék: Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter