Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Weidinger Tamás
Tudományos fokozat: CSc
Intézet: ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet
Telefonszám: 372-2500/6612
Honlap: http://nimbus.elte.hu/staff/weidinger.html

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Egy komplex domborzat sugárzásmérleg komponenseinek modellezése
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Egyéb területek
A téma rövid leírása: A vizsgálat célja egy komplex domborzat (különböző lejtőszögű és albedójú felszín) sugárzásmérleg komponenseinek számítása. Foglalkozunk a direkt és a diffúz sugárzás (izotrop és anizotrop modell) leírásával. Figyelembe vesszük a domborzat árnyékoló hatását. Meghatározzuk a rövidhullámú sugárzási mérleget, majd rátérünk a hosszúhullámú mérleg parametrizálására. Célunk a különböző kitettségű és növénytakarójú felszínek sugárzásháztartási különbségeinek számszerűsítése egy meteorológiai és domborzati adatbázis felhasználásával. A munka továbbfejlesztéseként a jövőben egy lokális felszíni energiaháztartási modellt építhetünk. Ennek elemei rendelkezésre állnak.
Szükséges előismeretek: Bejezett II. évfolyam a meteorológia szakirányon
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter