Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

A kiíró adatai
Név: Győző Garab
Tudományos fokozat: DSc
Intézet: MTA Szegedi Biológiai Központ Növénybiológiai Intézet
Telefonszám: 62-433131, 30-2077787
Honlap: http://www.brc.hu

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Termo-optikai szerkezetváltozások fotoszintetikus rendszerekben
A munka jellege: kísérleti és elméleti
Szakterületi besorolás: Biológiai Fizika
A téma rövid leírása: A fotoszintetikus fényenergiahasznosítás szabályozásának ezen korábban nem ismert formája azon alapul, hogy a fotoszinézisben nem hasznosuló gerjesztési (fény)energia - ultragyors, molekuláris szinten is kis kiterjedésű hőcsomagok révén, bizonyos valószínűséggel - szerkezetváltozásokat okoz. Ezek akkumulálódhatnak és/vagy befolyásolhatják nagyobb szerkezeti egységek molekuláris rendjét és működését. A diplomamunka során a termo-optikai mechanizmus részletes vizsgálatára van lehetőség, elsősorban spektroszkópiai és különböző szerkezetvizsgáló módszerekkel - alkalmasint külföldi laboratóriumokban is.
Szükséges előismeretek:
Egyetemi konzulens: Papp Elemér
Tanszék:

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter