Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Stéger József
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: ELTE, Fizika Intézet
Telefonszám: /6570
Honlap: http://complex.elte.hu

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Információs hálózatok útvonalainak időfejlődésének vizsgálata statisztikus módszerekkel
A munka jellege: kísérleti
Szakterületi besorolás: Statisztikus fizika, komplex rendszerek
A téma rövid leírása: A szakdolgozat során az Internet topológiáját tárgyaló irodalom választott modellje(i) alapján szimulációs módszerek felhasználásával meg kell határozni a legfontosabb gráftulajdonságok fejlődését. A szimulált hálózatba mérőpontokat szórva, melyek száma időben ingadozik, meg kell vizsgálni, hogy a mérőpontok segítségével mintavételezett hálózat tulajdonságai milyen kapcsolatban vannak a modellel. A munka további részét képezi annak vizsgálata, hogy a fent tanultak mennyire alkalmazhatóak a gyakorlati adatokra. A valós mérési adatokat fő forrása a Hálózati Mérések Virtuális Obszervatóriuma.
Szükséges előismeretek: A munka elkezdéséhez egyszerű statisztikai módszerek, számítógépes adatfeldolgozási és programozási ismeretek szükségesek.
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter