Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Barnaföldi Gergely Gábor
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA KFKI Részecske és Magfizikai Kutatóintézet
Telefonszám: +36-1-392-2222 / 3395
Honlap: http://www.rmki.kfki.hu

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Kompakt csillagok bels? szerkezetének modellezése
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Asztrofizika, kozmológia
A téma rövid leírása: Kompakt csillagnak nevezzük a szupernova robbanás során visszamaradt extrén nagy s?r?ség?, jórészt maganyaból álló hideg csillagokat. Ezek tömege néhány naptömegnyi, ármér?jük kb. 10-20 km. Vizsgálatunk célja ezen objektumok bels? szerkezetének modellezése.
Szükséges előismeretek: UNIX/Linux rendszerek magas szint? ismerete, Fortran, C vagy C++ programozási nyelvek, angol nyelvtudás. Speciális Relativitáselmélet. El?ny: általános relativitáselmélet, elméleti mag- és részecskefizika, csillagászati alapismeretek.
Egyetemi konzulens: Fográcsné Dr. Dajka Emese
Tanszék: Csillagászati Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter