Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Károly Istvánné
Tudományos fokozat: Dr. Univ.
Intézet: Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet Budapest Mosonyi 9. 1087
Telefonszám: 30215-2714
Honlap: http://www.bszki.hu

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: A SERRS módszer alkalmazási lehetőségei a kriminalisztikai anyagvizsgálatokban
A munka jellege: kísérleti és elméleti
Szakterületi besorolás: Anyagtudomány, szilárdtestfizika
A téma rövid leírása: A különböző kriminalisztikai anyagmaradványok - textilszálak, festékek, tinták stb. - színezőanyagainak meghatározására az eddigiekben alkalmazott analitikai technikák (TLC, MSP) mellett, egyre szélesebb körben használják a mikroszkópi Raman spektroszkópiát. A SERRS (Surface Enhanced Resonance Raman Scattering) módszer a legújabban kifejlesztett Raman vizsgálati technikák egyike. A diplomadolgozat célja a módszer gyakorlati alkalmazási protokolljának kidolgozása, különböző a kriminalisztikában előforduló anyagtípusok, elsősorban textilszálak színezőanyagainak és golyósirón tinták színezőanyagainak in situ vizsgálatára.
Részletezve:
A vizsgálathoz szükséges ezüst-kolloid oldat előállítása, jellemzőinek vizsgálata, a minta előkészítés technikájának kidolgozása, a Raman spektroszkópiai mérések paraméterrendszerének meghatározása, a vizsgálatok elméleti hátterének feltárása.
Szükséges előismeretek: spektroszkópiai alapismeretek
Egyetemi konzulens: Dr. Groma István
Tanszék: Anyagfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter