Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Szirmai Gergely Zsolt
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA SZFKI, 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33
Telefonszám: 3922222/1264
Honlap: http://optics.szfki.kfki.hu/~szirmai

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Királis spin folyadék állapotok elméleti vizsgálata ultrahideg fermion atomok gázában
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Kvantumrendszerek fizikája
A téma rövid leírása: Tanulmányozni szeretnénk többkomponensű fermionok spinfolyadék fázisait, melyek alapállapot közeli gerjesztései dinamikával rendelkező mértékelmélettel írhatók le. Részletesen vizsgálni kívánjuk az elemi gerjesztéseket leíró mértékelméletek általános alakját és kapcsolatukat a kísérletileg mérhető mennyiségekkel, mint pl. a spin-spin korrelációs függvények. Így a rendszer elemi gerjesztéseinek vizsgálatával lehetőség nyílik mesterségesen előállított mértékelméletek vizsgálatára.
Szükséges előismeretek: Bevezetés a szilárdtistfizikába, Kvantumelektrodinamika I
Egyetemi konzulens: Dr. Cserti József
Tanszék: Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter