Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Igloi Ferenc
Tudományos fokozat: DSc
Intézet: MTA SZFKI 1121 Budapest, Konkoly-Thege ut 29-33.
Telefonszám: 3922222/3649
Honlap: http://www.szfki.hu/~igloi/

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Izolált kvantumrendszerek nemegyensúlyi relaxációja
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Statisztikus fizika, komplex rendszerek
A téma rövid leírása: Izolált kvantumrendszerek egy paraméterének (pl. csatolás, vagy
transzverz tér) hirtelen megváltoztatása után vizsgáljuk a rendszer
tulajdonságainak (mágnesezettség, korrelációs függvények, stb.) időfejlődését.
Kísérletileg ezt a jelenséget ultrahideg atomi gázokkal optikai rácsokon valósítják meg.
Olyan kérdésekre keresünk választ, hogy eljut-e a rendszer a termikus
egyensúly állapotába, illetve hogy milyen törvényszerüségeket követnek
a relaxációs folyamatok. Modellrendszerként integrálható kvantum spin
láncokat (transzverz Ising lánc, XX és XY láncok) választunk és analitikus
és numerikus számításokat végzünk.
Szükséges előismeretek: Kvantummechanika és a statisztikus fizika, alapszintű programozási ismeretek.
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter