Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Rácz István
Tudományos fokozat: CSc
Intézet: MTA KFKI, Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet, Elméleti Főosztály H-1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.
Telefonszám: 06-30-426-1197
Honlap: http://www.kfki.hu/~iracz

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Dinamikai rendszerek evolúciójának numerikus vizsgálata GPU alkalmazásával
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Matematikai fizika
A téma rövid leírása: Az elméleti fizikában egyre nagyobb jelentőséggel bírnak azok a modellek, illetve fizikai folyamatok,
amelyekben nemlineáris effektusok tanulmányozására van szükség. A gravitáció jelenleg elfogadott
legpontosabb elméletében, Einstein általános relativitáselméletében is alapvetően fontos szerepet
játszanak a nemlineáris folyamatok. Ilyen jelenségek közé sorolhatók, például a csillagok gravitációs
összeomlási folyamata, de a kapcsolt gravitációs sugárzási jelenségek is. Mivel a nemlineáris elméletek
esetében az analitikus eszközök önmagukban nem biztosítanak minden szempontból kielégítő leírást,
megbízható - az időfejlődést hosszan követni képes - numerikus módszereket kell alkalmazni. Ezen
igény kielégítésére az elmúlt évek során egy olyan általános, a sugárzási jelenségek hű leírását is
biztosító numerikus eljárást fejlesztettünk ki (GridRipper), amelynek segítségével különféle
nemlineáris fejlődési egyenletnek eleget tevő dinamikai rendszerek evolúcióját tudjuk tanulmányozni
általános 3+1 dimenziós esetben. A jelölt elsődleges feladata a GridRipper programcsomag adaptálása és számítási teljesítményének lényeges növelése a GPU architektürák felhasználásával, továbbá az így kifejlesztett szoftver felhasználása egyszerű dinamikai rendszerek esetében.
Szükséges előismeretek: C,C++ és GPU programozási gyakorlat, általános relativitáselméleti alapkurzus
Egyetemi konzulens: Palla László
Tanszék: Elméleti Fizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter