Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Petrik Péter
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA-Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet (MFA)
Telefonszám: 3922502
Honlap: http://petrik.ellipsometry.hu

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Flagelláris filamentum adszorpció összehasonlító vizsgálata optikai, pásztázó szondás és numerikus módszerekkel
A munka jellege: kísérleti és elméleti
Szakterületi besorolás: Biológiai Fizika
A téma rövid leírása: A tervezett munka célja különböző, a szenzorikában alkalmazott vékonyréteg-szerkezetek optikai vizsgálata, fehérjerétegek előállítása és minősítése. Számos vizsgálandó fehérje mellett kiemelten fontos a flagellin fehérjereceptorok szubsztráthoz való kötésének, valamint a bioszenzorral analizálni kívánt anyag és a receptor kölcsönhatásának megfelelő érzékenységű mérése. Az alkalmazott polarizációérzékeny spektroszkópiai módszer, az ellipszometria biztosítja a megfelelő érzékenységet, a mérés azonban indirekt, vagyis kvantitatív információ csak megfelelő optikai modellek alkalmazásával nyerhető a szerkezetről. Összehasonlító módszerként szimulációt és atomerő mikroszkópiát használunk. Az előállítással kapcsolatban a vizsgálat fő célja a rétegtulajdonságok (főként a szubsztráthoz való kötés) optimalizálása és a rétegkészítési paraméterektől való függésének vizsgálata.
Szükséges előismeretek: Kisérletező kedv, angol nyelvtudás, MATLAB
Egyetemi konzulens: Dr. Derényi Imre
Tanszék: Biológiai Fizika Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter