Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Szegő Károly
Tudományos fokozat: DSc
Intézet: KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet ELTE TTK Csill. Tsz.
Telefonszám: 30-952-19-01
Honlap: http://www.rmki.kfki.hu

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: A Cassini űrmisszió plazma spektrométerének mérései a Szaturnusz magnetoszférájában
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Asztrofizika, kozmológia
A téma rövid leírása: A Cassini űrmisszó 2004 óta kutatja a Szaturnusz környékén többek között a magnetoszféra tulajdonságait. A Szaturnusz mágneses terét a gyors forgás miatt kifelé mozgó plazma deformálja, ún. mágneses diszk alakul ki. Ennek környékén sajátos plazmaréteg alakul ki. A feladat e
plazmaréteg vizsgálata a fedélzeti
plazmamérő berendezés adatainak
elemzésével.
Szükséges előismeretek: fizika vagy csillagászat alapszak
Egyetemi konzulens: Petrovay Kristóf
Tanszék: Csillagászati Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter