Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Káli Szabolcs
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 1083 Budapest, Szigony u. 43.
Telefonszám: 1-210-9413
Honlap: http://www.koki.hu/main.php?folderID=903

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Az agykérgi ráta- és fáziskódolás biofizikai mechanizmusainak vizsgálata számítógépes modellezéssel
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Biológiai Fizika
A téma rövid leírása: Az agykéregben az információ jelentős részét mai ismereteink szerint az idegsejtek tüzelési frekvenciája kódolja. A hippokampuszban azonban emellett információt hordoz az egyedi akciós potenciáloknak a helyi mezőpotenciál oszcillációjának fázisához viszonyított időzítése is. Az ennek a kettős kódnak a kialakításában szerepet játszó biofizikai mechanizmusok jelenleg nem tisztázottak, még az sem világos, hogy elsősorban sejt- vagy hálózati szintű folyamatok állnak a háttérben.

A feladat magában foglalja a rendelkezésre álló kísérleti adatok, valamint az eddig javasolt modellek kritikus áttekintését, és ezek alapján a legvalószínűbb mechanizmusra vonatkozó hipotézis felállítását. A hipotézis tesztelését ezután sejt- és/vagy hálózati modellek számítógépes elemzésével végezzük el, speciális neurális szimulátor szoftver felhasználásával.
Szükséges előismeretek: biofizikai és neurobiológiai alapismeretek, programozási készség, jó angol nyelvtudás
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Biológiai Fizika Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter