Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Rajkovits Zsuzsanna
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: Fizikai Intézet, 1117 Budapest, Pázmány sétány 1/A
Telefonszám: +36 1 372 28 22
Honlap: http://fizika.elte.hu

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Folyadék-határfelületi rendszerek kísérleti és elméleti leírása, gyakorlati felhasználásuk lehetőségei
A munka jellege: kísérleti és elméleti
Szakterületi besorolás: Klasszikus fizika
A téma rövid leírása: A témakör sok olyan jelenséget tartalmaz, amelyek a mai napig is kutatott területek, vizsgálatuk kapcsán nemzetközi fizikaversenyeken is érdeklődésre számot tartó problémák fogalmazhatók meg. Nem véletlen, hogy a középiskolásoknak kiírt, 25 éve tartó International Young Physicists' Tournament feladatainak jelentős hányada is e jelenségkörrel kapcsolatos.
Minden egyes probléma megoldása önálló elképzelést igényel, többnyire kísérleti munkát és az eredmények értelmezését, elméleti leírását is. A nyíltvégű problémák megoldása során a diákok megismerik a tudományos kutatás minden fázisát,

A fenti téma szakdolgozati témaként történő szerepeltetésekor az alábbi versenyfeladatok szolgálhatnak motivációként.
1. Buborékok határfelületen
Bizonyos folyadékok egymás fölé rétegezésekor éles határfelület alakul ki közöttük. Ha a folyadékok felületi feszültsége különböző, akkor érdekes jelenséget figyelhetünk meg a következő kísérlet elvégzése során. Fújjunk különböző méretű buborékokat az alul elhelyezkedő folyadékba, és figyeljük meg viselkedésüket a határfelület környezetében! Vizsgáljuk meg és magyarázzuk meg a jelenséget!
2. Jégkocka
Tegyenek egy darab jeget (jégkockát) növényi olaj tetejére. Tanulmányozzák mozgását, s adjanak kvantitatív leírást is a tapasztaltakra!
3. Poros folt
Mi történik, ha vízfelszínre port (pl. kávépor vagy liszt) szórunk? Hogyan függ a megfigyelt jelenség a releváns paraméterektől?
4. Buborékok és antibuborékok
Az antibuborékok kísérleti vizsgálata és viselkedésük leírása, felhasználási lehetőségekSzükséges előismeretek: Mechanika, fizikai-kémia, molekuláris fizika
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Anyagfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter