Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

A kiíró adatai
Név: Vecsernyés Péter
Tudományos fokozat: CSc
Intézet: RMKI Elméleti Főosztály 1121 Budapest Konkoly-Thege út 29-33.
Telefonszám: 3922222 - 3391
Honlap: http://www.kfki.hu

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Kvantumláncok fázisszerkezete algebrai térelméletből
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Részecskefizika
A téma rövid leírása: A Heisenberg, illetve a Potts kvantumláncok az algebrai térelmélet keretében mint a Z_2 x Z_2, illetve Z_N véges csoporton alapuló G-spin modellként irható le. Ebben az algebrai keretben e modellek fázisai úgy irhatóak le mint a vákuumábrázolasbeli lehetséges Haag-dualitás sértések, azaz a megfigyelhető algebra vákuumábrázolasbeli, relative lokális kiterjesztései. Ezek pedig az adott csoport Drinfeld-duplumának közbülső kociklusaival kapcsolatosak.

A diplomamunka keretei között az algebrai térelmélet és a véges dimenziós Hopf-algebrák elméletének alapjaival történő ismerkedés után a fenti modellek fázisainak, azaz az őket leiró csoportok Drinfeld-duplumának közbülső kociklusainak meghatározása, a feladat, majd ezen eredmények összevetése az egyéb statisztikus fizikai módszerek által kapottakkal.
Szükséges előismeretek: lineáris algebra, csoportelmélet, kvantummechanika
Egyetemi konzulens: Palla László, Elméleti Fizika Tanszék
Tanszék:

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter