Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

A kiíró adatai
Név: Jóvári Pál
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet
Telefonszám: 392 25 89, 392 2222/1469
Honlap: http://www.szfki.hu/nphys/

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Rövidtávú rend kovalens üvegekben
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Anyagtudomány, szilárdtestfizika
A téma rövid leírása: A közös munka célja az infravörös optikában alkalmazott amorf ötvozetek (pl. Ge-As-Se, Ge-As-Te-Cu, Ge-Te-(Se,I,Ga)) atomi szintű szerkezetének vizsgálata kísérleti eszközökkel (röntgen- és neutrondiffrakció, illetve röntgenabszorpciós technikák) valamint számítógépes modellezéssel. A jelentkező feladata a fenti kísérleti technikák elvi alapjainak elsajátítása, a mérések értelmezésére illetve a vizsgált rendszerek modellezésére szolgáló számítógépes eljárás (fordított Monte Carlo szimuláció) megismerése. Az alapok elsajátítása után lehetőség nyílhat a kísérleti munkába történő bekapcsolódásra is.
Szükséges előismeretek: Szakmai angol (olvasás), felhasználói szintű számítógépes ismeretek. Szerkezetvizsgálati módszerek ismerete előny de nem feltétel.
Egyetemi konzulens: Böhönyey András
Tanszék: Anyagfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter