Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

A kiíró adatai
Név: Zólyomi Viktor
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: főállásban: MTA-SZFKI 1525 Budapest, P.O.B. 49 mellékállásban: ELTE Biológia Fizika Tanszék 1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/A
Telefonszám: 392-2222/1134
Honlap: http://evelyn.elte.hu/zachary

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Szén nanocsövek és egyéb nanoszerkezetek elméleti vizsgálata
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Anyagtudomány, szilárdtestfizika
A téma rövid leírása: Napjaink legdinamikusabban fejlődő es legnagyobb érdeklődésre számot tartó tudományágazatai közé tartozik a kulönböző szén nanoszerkezetek témaköre. Ezen belül is kiemelt jelentőséggel bírnak a szén nanocsövek. Számos felhasználási lehetöségük van a molekuláris és nanoelektronikától (nanoméretű tranzisztorok, lapos téremissziós kijelzők, energiacellák, stb.) kezdve a nanomechanikán (mesterséges izmok, aktuátorok, stb.) keresztül a biológiai felhasználásokig (ideghálozatok jelátvitelének szabályozása, rákellenes gyógyszerek kikísérletezése, stb.). A felhasználások megvalósíthatóságának alapvető előfeltétele természetesen ezen anyagok alapvető fizikai tulajdonságainak jó ismerete.

A diplomamunka során a jelölt feladata alapkutatási jellegű elméleti számolások elvégzése különféle szén nanocső rendszereken. A számolásokhoz részben saját fejlesztésű fortran programokat, részben kvantumkémiai programcsomagokat kell használni. Előfeltétel az elméleti szilárdtestfizika és/vagy atom- és molekulafizika jó ismerete. Nem feltétel, de előny a sürüségfunkcionál elmélet illetve a fortran programozási nyelv ismerete. A pontos téma a jelölt érdeklödésétöl függően személyes egyeztetés után kerül lefixálásra, elöreláthatólag az alábbi tágabb témakörök valamelyikén belül: egyfalú szén nanocsövek geometriai, rezgési, és elektronikus tuljadonságainak elmélete,
kétfalú szén nanocsövek geometriai, rezgési, és elektronikus tuljadonságainak elmélete, különböző molekulákkal töltött szén nanocsövek elméleti vizsgálata, funkcionalizált nanocsövek elméleti vizsgálata.
Szükséges előismeretek: elméleti szilárdtestfizika és/vagy atom- és molekulafizika
Egyetemi konzulens:
Tanszék:

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter