Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Czirók András
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: ELTE TTK Biológiai Fizika Tanszék
Telefonszám: 372-2779
Honlap: http://biol-phys.elte.hu/~andras

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: A sejtkéreg és sejtváz dinamikájának modellezése
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Biológiai Fizika
A téma rövid leírása: Az embrionális fejlődés során, a normális szövetfunkció fenntartásában, valamint számos kóros elváltozásban is kulcsszerepe van a sejtek mozgásának. A sejttest elmozdulását a sejtvázalkotó fehérjék polimerizálódása és szétesése, valamint a sejtmembránt rögzítő sejtkéreg (kortex) mechanikai tulajdonságainak a szabályozása teszi lehetővé. A modellezés során a sejteket túlcsillapított, egymással kölcsönható, Brown mozgást végző részecsék halmazaiként írjuk le. A szakdolgozat célja egy, a sejtbiológiai kísérleti eredményekkel összevethető sokrészecske modell megalkotása, és viselkedésének feltérképezése számítógépes szimulációkkal. Az időben perzisztens, aktív mozgást végző virtuális sejtek adhéziójának, valamint a sejtfelszíni receptorokon keresztül történő jelátviteli folyamatainak modellbe integrálásával a szimulációkat ki fogjuk terjeszteni a sejtek csoportos viselkedésének vizsgálatára is.
Szükséges előismeretek:
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Biológiai Fizika Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter