Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Vető Balázs
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: ELTE TTK Fizikai Intézet
Telefonszám: 6581 mellék
Honlap: http://nincs saját honlapom

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Tömegpont Lagrange-függvényének vizsgálata Minkowski és FRW téridőben
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Klasszikus fizika
A téma rövid leírása: A szakdolgozatban a jelölt a négyes ívelemnégyzet segítségével felírja egy szabad tömegpont Lagrange-függvényét, és megvizsgálja, milyen erők hatnak a tömegpontra a címben szereplő téridő fajtákban nyugvó, illetve gyorsuló vonatkoztatási rendszerekben.
Szükséges előismeretek: Mechanika, elektrodinamika, speciális relativitáselmélet
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Anyagfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter