Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Weidinger Tamás
Tudományos fokozat: CSc
Intézet: ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet
Telefonszám: 372-2500/6612
Honlap: http://nimbus.elte.hu/staff/weidinger.html

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: A Planetáris határréteg vastagság meghatározása rádiószondás radiométeres és windprofiler adatok alapján
A munka jellege: egyéb
Szakterületi besorolás: Egyéb területek
A téma rövid leírása: A planetáris határréteg (PHR) a légkör alsó 0,1-3 km-es tartománya, ahol a felszín hatása, mint mechanikus és termikus kényszer érvényesül. A besugárzás és a turbulens folyamatok alakítják ki a PHR vastagság jellegzetes napi menetét. Ennek ismerete alapvető fontosságú a légszennyezés meteorológiában és a felszíni folyamatok modellezésében.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat szegedi obszervatóriumában egyidejűleg folynak felszíni és magaslégköri megfigyelések. Különösen értékesek radiometeres és a windprofileres mérések.
A határréteg szerkezetének (turbulens kicserélődés, profilok, kihullható víztartalom, stb.) és a mérési módszereinek bemutatása után két egymást követő nyári méréssorozat alapján vizsgáljuk különböző módszerekkel a PHR vastagság napi meneteit, a kihullható víztartalom változását. A mérési eredményeket numerikus modellszámításokkal (ECMWF, WRF) is összevetjük.
Szükséges előismeretek:
Egyetemi konzulens: Breuer Hajnalka, tudományos segédmunkatárs, ELTE Meteorológiai Tanszék
Tanszék: Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter