Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Forgácsné dr. Dajka Emese
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: ELTE FFI 1117 Budapest, Pázmány Péter. stny 1/a.
Telefonszám: 372-2500/66-24
Honlap: http://astro.elte.hu

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: A Főövbeli kisbolygók optikai fotometria vizsgálata a Herschel űrtávcső kalibrációjához
A munka jellege: egyéb
Szakterületi besorolás: Asztrofizika, kozmológia
A téma rövid leírása: A Herschel űrtávcső egyik típusú kalibrációs forrása néhány előre
kiválasztott
Naprendszerbeli kisbolygó. A problémát az jelenti, hogy a kisbolygók forgása
és
szabálytalan alakja miatt a fényességük - mind optikai, mind a Herschel
infravörös tartományaiban - változik, néhány órástól napos időskáláig.
A feladat során el kell készíteni a kiválasztott kisbolygók hosszútávú
optikai fotometriai vizsgálatát, amely a továbbiakban alkalmas input adatot
jelent a Herschel űrtávcső kalibrációjához.
Szükséges előismeretek:
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Csillagászati Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter