Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Kereszturi Ákos
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézet
Telefonszám: 3919358
Honlap: http://www.konkoly.hu/

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Extremofil életformák előfordulási esélyei az Univerzumban
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Asztrofizika, kozmológia
A téma rövid leírása: A dolgozat keretében szakirodalmi publikációk alapján különféle vizes környezetek jellemző hőmérséklet és nyomás viszonyai kerülnek összehasonlításra a Naprendszerben, valamint az exobolygóknál, a rájuk vonatkozó modellek alapján. A saját munka keretében az Europa és az Enceladus felszín alatti feltételezett vizes térségeire készülnek nyomásbecslések. A dolgozat konklúziója egy olyan táblázat formájában foglalható össze, amelyben az ismert és feltételezett vizes környezetek jellemző hőmérséklet és nyomásviszonyai hasonlíthatóak össze. Ehhez kapcsolódik továbbá egy lista, amiben jellegzetes extremofilok illetve csoportjaik mért tűrőképességének értékei szerepelnek.
Szükséges előismeretek: A fizika numerikus módszerei 1. A lakható világegyetem Bevezetés a csillagászatba 1., 2. Csillagászati észlelési gyakorlat 1.,2. Elemi statisztikai módszerek a fizikában Marskutatás
Egyetemi konzulens: Dr. Balázs Béla
Tanszék: Csillagászati Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter