Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Lendvai János
Tudományos fokozat: DSc
Intézet: ELTE Fizikai Intézet, Anyagfizikai Tanszék
Telefonszám: 3722845
Honlap: http://metal.elte.hu

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Amorf és nanokristályos ötvözetek termikus és mechanikai stabilitása
A munka jellege: kísérleti
Szakterületi besorolás: Anyagtudomány, szilárdtestfizika
A téma rövid leírása: Amorf, szubmikrométeres szemcseméretű és nanokristályos anyagok speciális mikroszerkezetük következtében kiemelkedő szilárdsági tulajdonságokkal, különösen extrém magas folyáshatárral rendelkezhetnek, ugyanakkor felhasználhatóságukat korlátozza alacsony, gyakran elhanyagolható mértékű képlékeny alakíthatóságuk. Az összetétel és az egyensúlytól távoli mikroszerkezet befolyásolásával remény van az alakíthatóság javítására, jelentős szilárdságveszteség nélkül, és ilyen módon optimális tulajdonság-kombinációk kialakítására. Az amorf és a nanokristályos mikroszerkezet azonban mind termikus, mind mechanikai, mind termo-mechanikai hatásokra változhat, ezért alapvető fontosságú a szerkezeti változásokkal szembeni ellenállóképesség vizsgálata. A tervezett kutatás ezen változásokat, valamint fizikai hátterüket vizsgálja több különböző összetételű és különböző úton előállított fémes anyag esetén. A végső cél az optimális tulajdonságok kialakításához vezető mechanizmusok, valamint a nemegyensúlyi mikroszerkezet termikus, mechanikai és termomechanikai hatásokkal szembeni stabilitásának megismerése.
Szükséges előismeretek:
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Anyagfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter