Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

nyári gyakorlat részletei

A kiíró adatai
Név: Szirmai Gergely Zsolt
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA SZFKI, 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33
Telefonszám: 3922222/1264
Honlap: http://optics.szfki.kfki.hu/~szirmai

 

A nyári gyakorlat:
Címe: Térelméleti módszerek kvantumfázisátalakulások leírásában
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Anyagtudomány, szilárdtestfizika
A téma rövid leírása: Szilárdtestfizikai rendszerekben végbemenő kvanutmfázisátalakulások vizsgálatának egyik alapvető elméleti módszere különböző térelméleti leírásokon alapul.

A hallgató feladata lenne elsajátítani a térelméleti formalizmus alapjait és elkezdeni alkalmazását kísérletileg is vizsgálható rendszereken.
Szükséges előismeretek: kvantummechanika, elektrodinamika, térelméletek alapjai
Egyetemi konzulens: Horváth Gábor
Tanszék: Biológiai Fizika Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter